Các điều lệ mới của công ty TNHH được thay đổi như thế nào?

Mẫu điều lệ công ty TNHH là gì và có vai trò như thế nào đối với một công ty ?    Bạn có biết trong năm 2020, mẫu điều lệ công ty TNHH đã có nhiều thay đổi và bạn cần phải cập nhật nhanh chóng điều này để công việc diễn ra suôn sẻ?   Mời mọi người cùng tham khảo chi tiết của mẫu điều lệ công ty TNHH đã được thay đổi năm 2020 trong bài viết sau.

Thay đổi về nội dung

Nếu như trước đây, khi doanh nghiệp muốn thành lập kho chứa hàng hay văn phòng giao dịch khác tỉnh, thành phố thì phải đi kèm với việc thành lập chi nhánh công ty thì kể từ ngày 10/10/2018, họ không cần phải làm như vậy nữa.

Doanh nghiệp từ nay phải ghi nhận nội dung của sửa đổi điều lệ vào các biên bản họp (nếu có) và quyết định của họ nếu muốn thông qua việc sửa đổi vốn điều lệ.

Thứ ba,  công ty TNHH chỉ được phép đưa ra yêu cầu với phòng đăng ký kinh doanh về việc ghi nhận thành viên góp vốn mới khi thành viên này đã góp vốn vào công ty và được cấp giấy xác nhận góp vốn.

Hai nội dung về thủ tục thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ trong công ty trách nhiệm hữu hạn

Nội dung thứ nhất là thẩm quyền thông qua việc thay đổi điều lệ của công ty TNHH: Theo đó Chủ tịch của công ty có thẩm quyền thay đổi điều lệ công ty, khi sửa đổi hay bổ sung doanh nghiệp cần tổ chức  các cuộc họp để ban hành quyết định của các cơ quan này thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ.

Theo quy định ở khoản 3 điều 25 của Luật doanh nghiệp năm 2014 thì điều lệ muốn được sửa đổi hoặc bổ sung phải có chữ ký của nhóm người này, đối với công ty hợp doanh là chủ tịch Hội đồng thành viên, nếu là công ty TNHH một thành viên thì chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm, và với công ty TNHH hai thành viên trở lên thì người ký tên là người đại diện theo pháp luật.

Như vậy điều lệ công ty sau khi sửa đổi, bổ sung cần phải có đủ các chữ ký của các đối tượng đã nêu thì mới có thể đảm bảo giá trị pháp lý.

  Trường hợp sử dụng mẫu điều lệ

Khi công ty cần trình các thành viên góp vốn kế hoạch thành lập công ty, kế hoạch thay đổi đăng ký doanh nghiệp hoặc kế hoạch sửa đổi, bổ sung điều lệ thị họ có thể sử dụng mẫu điều lệ.

  Nước ta là một nước pháp trị, tức là mọi việc làm trong xã hội đều phải tuân thủ những quy định của pháp luật để tránh xuất hiện những sai phạm gây mất trật tự xã hội. Để thuận tiện, mỗi lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh  sẽ có những văn bản quy phạm pháp luật riêng để mọi người điều chỉnh.  Trong lĩnh vực kinh doanh, cùng với những quy định pháp luật điều chỉnh các vấn đề có liên quan đến doanh nghiệp mà họ luôn phải chấp hành thì điều lệ công ty cũng là một trong những văn bản quan trọng giúp những người đứng đầu thực hiện việc điều hành và quản lý.  Do đó, bạn hãy thử tham khảo bài viết dưới đây để hiểu được những thay đổi đó cũng như tìm được cách khắc phục, giúp cho việc thành lập công ty TNHH trở nên dễ dàng hơn.

>>> Xem thêm : mẫu điều lệ công ty tnhh – Nhiều công ty đẫ bắt đầu áp dụng luật mới này

Leave a Reply